جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تبار‌شناسی سازهای کوبه‌ای

مقدمه در تبار‌شناسی سازهای کوبه‌ای، پرکاشن‌ها یا سازهای کوبه‌ای، خانواده‌ای از آلات و ادوات موسیقی هستند که توسط کوبیدن با دست یا چوب، ساییدن، خراشیدن،