جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مقالـــــــه‌ها
مقالـــــــه‌ها
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تبار‌شناسی سازهای کوبه‌ای

مقدمه در تبار‌شناسی سازهای کوبه‌ای، پرکاشن‌ها یا سازهای کوبه‌ای، خانواده‌ای از آلات و ادوات موسیقی هستند که توسط کوبیدن با دست یا چوب، ساییدن، خراشیدن،

تأملی بر مبانی نظری  وزن و ریتم

مقدمه اولین درک و دریافت ما از ریتم در دوران جنینی با شنیدن صدای قلب مادر شکل می‌گیرد و پس از تولد قلب ما تبدیل