جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

لحظه ی دیدار

https://roozbehzarei.studio/wp-content/uploads/2023/08/Didar-rev5.wav لحظه ی دیدار اثر روزبه زرعی این قطعه برای تکنوازی هندپن در گام ر مینور توسط روزبه زرعی نوشته شده است و به ترسیم فضایی احساسی از حس دیدار یار می پردازد. موسیقی و اجرا : روزبه زرعی صدا و میکس : مصطفی طالبیانعکس : محسن بازیانفر کاور آرت : محمد بنی شعبان